INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

składa podziękowanie Sponsorom i wszystkim Uczestnikom
za udział w konferencji

Relacja z konferencji ELASTOMERY 2013 (do pobrania w pliku pdf)

ELASTOMERY 2013

"Elastomery - nauka i przemysł"
15. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Patronat Honorowy Konferencji objął Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński

Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

23-25 października 2013, Warszawa
Hotel Gromada Centrum ("Dom Chłopa"), Plac Powstańców Warszawy 2

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Fizykochemia i modyfikacja elastomerów
  • Wzmacnianie i sieciowanie elastomerów
  • Materiały i surowce dla przemysłu gumowego
  • Guma i kompozyty elastomerowe
  • Procesy technologiczne
  • Recykling odpadów gumowych
  • Badanie surowców i wyrobów gumowych
  • Urządzenia do przetwórstwa i aparatura badawcza

Język obrad: polski, angielski ( z tłumaczeniem symultanicznym)
Uczestnikom konferencji proponujemy wycieczkę fakultatywną
"Śladami Chopina" do Żelazowej Woli (http://chopin.museum/pl)

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: 23.10.2013 (środa), od godz.12:00
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI: 23.10.2013 (środa), od godz.14:00
WYCIECZKA FAKULTATYWNA: 24.10.2013 (czwartek), godz.14:00 - 18:00
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI: 25.10.2013 (piątek), godz.15:00

Do pobrania: szczegółowy program konferencji

!!! ZDJĘCIA !!!

15. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
ELASTOMERY 2013 "Nauka i Przemysł"Link do albumu...

ARCHIWUM - poprzednia konferencja:

14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
ELASTOMERY 2011 "Innowacja i zrównoważony rozwój"Link do albumu...

Broszura Konferencyjna ELASTOMERY 2011 (plik pdf do pobrania)